Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku

Ważność Orzeczeń

Utworzono dnia 31.07.2023

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Przeworsku informuje,

że zmieniają się przepisy dotyczące ważności orzeczeń o niepełnosprawności, których okres

obowiązywania upłynął  w czasie obowiązywanie tzn. Ustawy COVID-OWEJ.

W dniu 05.maja  2023 r. opublikowano w Dzienniku Ustawy :

Ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji 

i konsumentów oraz niektórych  innych ustaw ( Dz. U. z 2023 r., poz. 852.)


Zmiany te dotyczące ważności orzeczeń i kart parkingowych wejdą w życie po upływie                          

3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Zgodnie z w/w ustawą, orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,

których okres ważności upłynąłby  ( straciłoby swoją ważność ) do :

do 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do 31 grudnia 2023r.,
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do 31 marca 2024 r.,
w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. – zachowuje ważność do 30 września 2024 r.
Wszystkie orzeczenia będą ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia                          

o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Ważność kart parkingowych:

Karty parkingowe dla osób indywidualnych zachowują ważność wedle identycznych zasad                  

i terminów jak orzeczenia o niepełnosprawności jak wyżej. Jednak nie dłużej niż do dnia

wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności ( czyli dnia ‘ uprawomocnienia”się nowego 
orzeczenia o niepełnosprawności lub jego stopniu).

Karty parkingowe dla placówek – instytucji, których ważności była przydłużona automatycznie

na podstawie tzw. Ustawy COVID-owej , zachowują ważność do 31.03.2024r

Natomiast wszystkie wydane, aktualne obowiązujące (ważne) orzeczenia o niepełnosprawności,

które dopiero utracą swoją ważność po dniu 06.08.2023 r.  nie będą już samoczynnie wydłużane z mocy prawa.

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 188

W poprzednim tygodniu: 229

W tym miesiącu: 699

W poprzednim miesiącu: 887

Wszystkich: 30495

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku