Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku

Program „Dobry Start”


 

Rządowy Program „DOBRY START”

Informacje dla rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

 

 

Świadczenie „Dobry Start” będzie przyznawane na wniosek w wysokości 300zł raz w roku niezależnie od dochodów. Przysługuje dziecku przebywającemu w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo- wychowawczej w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Wniosek składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Programem jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który nie ukończył 20 lat lub 24 lat w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Program obejmuje również uczniów którzy osiagają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

Świadczenie przysługuje dziecku które uczy się w:

  • szkole podstawowej

  • szkole ponadpodstawowej-

  • klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej

  • szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,

  • młodzieżowym ośrodku socjoterapii

  • specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym

  • specjalnym ośrodku wychowawczym

  • ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym

  • szkole policealnej

  • szkole dla dorosłych,

Świadczenie “Dobry Start” nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego, ani w przedszkolu, ani w tzw. "zerówce"prowadzonej
w szkole. Program "Dobry Start" nie obejmuje także studentów.

Wnioski składać można osobiście w siedzibie PCPR w Przeworsku lub za pośrednictwem poczty (adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk).

 

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie jednostki lub dzwoniąc w godzinach naszej pracy pod numer tel. 16 649 09 10, wew. 25.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku