Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY

DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Przeworsku informuje, że od stycznia 2013 roku realizowany jest cyklicznie, program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Pomoc udzielana jest BEZPŁATNIE.


 

ADRESACI PROGRAMU

Program Adresowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym :

  • Osób, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną skierowane przez Zespoły interdyscyplinarne, pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów ośrodków/punktów interwencji kryzysowej, komisji rozwiązania problemów alkoholowych, lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec bliskich,

  • Osób, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie,

  • Osób, które mają ograniczoną władze rodzicielską lub są jej pozbawione w wyniku zaniedbań i nie wypełniają funkcji rodzicielskich,

Osób z wniosku prokuratora z art. 335 § 1 k.p.k. ( o wydanie wyroku skazującego w zaproponowanym kształcie bez przeprowadzenia rozprawy) oraz wniosku oskarżonego z art. 387 § 1 k.p.k (o wydanie wyroku skazującego na rozprawie, bez przeprowadzenia postępowania dowodowego).


 

OFEROWANA POMOC

Program prowadzony jest przez wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

PROPONOWANIE FORMY PRACY W RAMACH JEDNEGO CYKLU PROGRAMU, KTÓRY OBEJMUJE 65 GODZIN ( WARSZTATY ,GRUPOWE ORAZ INDYWIDUALNE SPOTKANIA)

  1. Warsztaty umiejętności psychospołecznych - będą stwarzać okazje do ćwiczenia konstruktywnych, poza przemocowych sposobów zachowania i wywierania wypływu na innych.

  2. Grupa korekcyjno – edukacyjna – ma charakter otwarty. Oznacza to, że do grupy mogą być kierowane osoby w sposób ciągły. Włączenie nowej osoby do grupy poprzedzone jest konsultacjami indywidualnymi z osobami prowadzącymi program. Zajęcia dobywać się będą raz ewentualnie dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych i trwać będą do 3 godzin dydaktycznych.

  3. Indywidualne konsultacje psychologiczno – terapeutyczne, które obejmować będą: wstępne rozpoznanie problemu, diagnozę sytuacji klienta, ustalenie wspólne z terapeutą celu i kierunku zmian, które miałyby nastąpić poprzez udział w programie, a także poszukiwanie konkretnych rozwiązań służących zaprzestaniu stosowania przemocy oraz budowaniu konstruktywnych relacji. WARUNKIEM UKOŃCZENIA ( otrzymania zaświadczenia o ukończeniu programu) będzie uczestnictwo, w co najmniej 65 godzinach różnych form pracy (indywidualne konsultacje, grupa korekcyjno – edukacyjna, warsztaty) oraz zaangażowania klientów w części merytorycznej programu.


 

PODSTAWY PRAWNE

Program realizowany jest na podstawie Ustawy o Przeciwdziałaniu przemocy w Rodzinie z dnia 29 lipca2005 r (Dz. U. 180 poz.493, z póź. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty”

Oferta programu została opracowana na podstawie wytycznych zawartych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Dodatkową możliwością prawną jest art. 72 § 1, punkt 6 i 6a Kodeksu Karnego tj. „zawieszając wykonania kary Sąd może zobowiązać skazanego do : podania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu albo oddziaływaniom terapeutycznym.” 6a) uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych.

ZAPISY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE DLA OSOB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Osobiście, telefonicznie lub pisemnie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku (0-16) 649 09-10 wew. 24

Ul. Lwowska 16

37-200 Przeworsk

Zapraszamy

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny