Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku

Aktywny Samorząd

Aktywny samorząd w 2022 roku

Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku, umożliwiający kontynuowanie programu.

załącznikiem do uchwały nr 16/2022 Zarządu PFRON można zapoznać się TUTAJ


 

Osoby do kontaktu:

Pani Ewa Stecko

Pani Katarzyna Kulas


Tel.(16) 649-09-10 wew. 24

Terminy składania wniosków:


Moduł I

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW:

https://sow.pfron.org.pl/


•od 01.03.2022 r. do 31.08.2022 r.


Moduł II

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej w systemie SOW: 


https://sow.pfron.org.pl

od dnia 1 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022)

 od dnia 12 września 2022r. do 10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

Informacje dla studentów, wnioskodawców w module II

Kontynuujemy realizację modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

• w szkole policealnej

• w kolegium

• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Ułatwiamy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc!

Także w 2022 roku wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Wniosek o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) można złożyć już od dnia 1 marca 2022 r.


https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku/

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku