Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku

Wnioski

POZIOM  POTRZEBY WSPARCIA

 

Wnioski można składać od 03.01.2024 roku   w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania    o Niepełnosprawności w Rzeszowie  ul. Grunwaldzka 15 lub w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Przeworsku ul. Lwowska 16   

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziomu potrzeby wsparcia

Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem

 

INFOLINIA ds. USTALENIA POZIOMU POTRZEBY WSPARCIA:

17 867 10 15

 

 

Wnioski - Powiatowy zespół d/s orzekania o niepełnosprawności 

Wniosek o wydanie legitymacji

 

Wniosek o wydanie  karty parkingowej

 

Wniosek o Ustalenie niepełnosprawności dla dziecka

Zaświadczenie lekarskie dla dziecka

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób po ukończeniu 16 roku zycia

Zaświadczenie lekarskie dla osób po ukończeniu 16 roku życia

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Wnioski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

Rehabilitacja społeczna – Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

Wniosek - Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Załącznik nr 1

 

Rehabilitacja społeczna –Sprzęt rehabilitacyjny

 

Wniosek - Sprzęt rehabilitacyjny

Zaświadczenie lekarskie - Sprzęt rehabilitacyjny

Załącznik nr 1

 

Rehabilitacja społeczna - Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

 

Wniosek - Likwidacja barier architektonicznych

Zaświadczenie lekarskie - Likwidacja barier architektonicznych

Załącznik nr 1

Oświadczenie - dotyczy wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Oświadczenie - zgoda właściciela


Wniosek - Likwidacja barier technicznych

Zaświadczenie lekarskie - Likwidacja barier technicznych

Załącznik nr 1

 


Wniosek - Likwidacja barier w komunikowaniu się

Zaświadczenie lekarskie - Likwidacja barier w komunikowaniu się

Załącznik nr 1

 


Rehabilitacja społeczna – Usługa tłumacza języka migowego /tłumacza przewodnika

Wniosek - Usługa języka migowego/tłumacza przewodnika

Załącznik nr 1

 


Rehabilitacja społeczna –Turnus rehabilitacyjny

Wniosek - Turnus rehabilitacyjny

Wniosek lekarza - o skierowanie na turnus rehabilitacyjny

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego


Rehabilitacja społeczna – Sport, kultura, rekreacja i turystyka

Wniosek - Sport, Kultura, Rekreacja i Turystyka

Oświadczenie Wnioskodawcy, że nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu środków własnych, niezbędnych do realizacji zadania

Oświadczenie Wnioskodawcy, dotyczące uczestników, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Oświadczenie Wnioskodawcy, że dane zawarte we wniosku i w załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Rehabilitacja społeczna – Sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji

Wniosek - Sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji

Oświadczenie Wnioskodawcy, że nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu środków własnych, niezbędnych do realizacji zadania

Oświadczenie Wnioskodawcy, że dane zawarte we wniosku i w załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku