Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku

Wnioski

Wnioski - Powiatowy zespół d/s orzekania o niepełnosprawności 

Wniosek o wydanie legitymacji

 

Wniosek o wydanie karty parkingowej

 

Wniosek o Ustalenie niepełnosprawności dla dziecka

Zaświadczenie lekarskie dla dziecka

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób po ukończeniu 16 roku zycia

Zaświadczenie lekarskie dla osób po ukończeniu 16 roku życia

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Wnioski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

Rehabilitacja społeczna – Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

Wniosek - Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Załącznik nr 1

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rehabilitacja społeczna –Sprzęt rehabilitacyjny

 

Wniosek - Sprzęt rehabilitacyjny

Zaświadczenie lekarskie - Sprzęt rehabilitacyjny

Załącznik nr 1

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rehabilitacja społeczna - Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

 

Wniosek - Likwidacja barier architektonicznych

Zaświadczenie lekarskie - Likwidacja barier architektonicznych

Załącznik nr 1

Oświadczenie - dotyczy wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Oświadczenie - zgoda właściciela

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Wniosek - Likwidacja barier technicznych

Zaświadczenie lekarskie - Likwidacja barier technicznych

Załącznik nr 1

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Wniosek - Likwidacja barier w komunikowaniu się

Zaświadczenie lekarskie - Likwidacja barier w komunikowaniu się

Załącznik nr 1

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Rehabilitacja społeczna – Usługa tłumacza języka migowego /tłumacza przewodnika

Wniosek - Usługa języka migowego/tłumacza przewodnika

Załącznik nr 1

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Rehabilitacja społeczna –Turnus rehabilitacyjny

Wniosek - Turnus rehabilitacyjny

Wniosek lekarza - o skierowanie na turnus rehabilitacyjny

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Rehabilitacja społeczna – Sport, kultura, rekreacja i turystyka

Wniosek - Sport, Kultura, Rekreacja i Turystyka

Oświadczenie Wnioskodawcy, że nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu środków własnych, niezbędnych do realizacji zadania

Oświadczenie Wnioskodawcy, dotyczące uczestników, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Oświadczenie Wnioskodawcy, że dane zawarte we wniosku i w załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Rehabilitacja społeczna – Sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji

Wniosek - Sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji

Oświadczenie Wnioskodawcy, że nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu środków własnych, niezbędnych do realizacji zadania

Oświadczenie Wnioskodawcy, że dane zawarte we wniosku i w załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku