Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku

Przeciwdziałanie przemocy

 

Warunki do skuteczniejszego zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie określa między innymi: Ustawa z dnia 29 lipca 2005r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), która definiuje przemoc jako: „jednorazowe albo powtarzające się, umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.


1. Zadania samorządu powiatowego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych Powiatu należy w szczególności:
a) Opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
b) Opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie
c) Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia
d) Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej.

Natomiast do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności:
a) Tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
b) Opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Podstawowe kryteria, na podstawie których rozpoznaje się przemoc w rodzinie to:
Intencjonalność, dysproporcja sił, naruszanie godności i praw, powodowanie cierpienia i szkód

Do form przemocy w rodzinie należą:
Przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc seksualna, przemoc ekonomiczna, zaniedbanie.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku